“Wij blijven herhalen” zo luidt onze slogan en heeft betrekking op de repeterende opdrachten die wij ontvangen van onze klanten. Dit doen we sinds 1988, toen zijn we aanvankelijk begonnen met inzamelen en sorteren van oude metalen. Later is een switch gemaakt naar kunststof afvalstoffen omdat dat dit destijds een snel groeiende markt was. Daar de verwerking van oud papier eenvoudiger te combineren is dan oude metalen, is afscheid genomen van de laatstgenoemde afvalstof.


In het begin werden de afvalstoffen met name in het noorden van Nederland ingezameld. Sinds de jaren 90 is Hummel Recycling aanzienlijk gegroeid, hierdoor was er behoefte aan personeel en kunststof afvalstoffen. Al snel werd Duitsland ontdekt als inkoopland en is nog altijd een belangrijke bron. Daarna zijn er leveranciers gevonden in landen als België, Frankrijk, Italië, Spanje, Griekenland, Ierland, Oostenrijk  Noorwegen, Zweden en Slovenië. Oud papier wordt al jaren met name betrokken van Nederlandse bedrijven en huishoudingen.


De kunststofafvalstoffen en oud papier worden aangeleverd op de recycling inrichting in Leek, alwaar de afvalstoffen worden gesorteerd op soort om vervolgens gebaald en opgeslagen te worden. Het materiaal wordt in balen geperst in een enorme balenpers opdat de 40ft zeecontainers optimaal geladen worden. De zeecontainers worden pas geladen nadat het materiaal is gekocht door een erkende verwerker in Europa of Azië.


Hummel is gecertificeerd door de FNOI voor de verwerking en opslag van oud papier en karton en een Tüv certificaat voor de kunststofafvalstoffen. Daarnaast is Hummel Recycling ook nog in het bezit van een AQSIQ certificaat, een dergelijk certificaat is benodigd voor directe levering aan Chinese bedrijven.

T  +31 (0) 594 51 80 08

> Contact Contact.html